torsdag 22 maj 2008

Hjälmlagslobbyn slår huvet i taket


"Vuxna cyklister står för hela 85 procent av alla olyckor med huvudskador" , meddelas det i Sveriges Radios lokala nyhetssändningar och en rad landsortstidningar. "Cyklande barn står för resterande 15 procent", får vi därpå veta. Alltså: "Cyklister står för 100 procent av alla olyckor med huvudskador."

Hjälmlagslobbyn (i detta fall är det Folksam som står bakom siffrorna) blir allt mer ogenerad i sin aggressiva omsorg om cyklisterna. Enligt mottot Ändamålet Helgar Medlen är tydligen vilka manipulativa glidningar som helst tillåtna. Men nu har man kanske slagit huvet i taket (utan hjälm). Varje människa som inte är skallskadad begriper nämligen att påståendet "cyklisterna står för 100 procent av huvudskadorna" är både komiskt och lögnaktigt.

Nu kanske någon invänder att de egentligen menade något annat. Ja, det får vi hoppas. Vad de egentligen försökte säga, och som tydligen var så väldigt svårt att formulera är förmodligen att "av cyklister som drabbas av huvudskador är 85 procent vuxna och 15 procent barn", respektive att "av cyklister som drabbas av huvudskador är 100 procent cyklister". (Wow!)

Om du undrar hur det verkligen förhåller sig är sanningen denna: Ca 35.000 cyklister skadas varje år i Sverige. Av dessa drabbas ca 4 procent av skallskador. Av de ca 20.000 personer som varje år drabbas av skallskador är ca 7 procent (1.500) cyklister (ca 6 procent vuxna cyklister).

Naturligtvis ska var och en som känner behov av det använda hjälm. Men man undrar ju lite varför hjälmlagslobbyns högröstade omtänksamhet inte omfattar övriga 93 procent som drabbas av skallskador?

Inga kommentarer: